Czy hala namiotowa jest budynkiem? - VIGVAM Warszawa

Czy hala namiotowa jest budynkiem?

Sezonowość produkcji w wybranych branżach sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej poszukują alternatywnych rozwiązań problemu ograniczonej przestrzeni do przechowywania. Jedną z alternatyw dla budowy magazynu jest hala namiotowa. Wysokiej jakości hala namiotowa renomowanego producenta, wyposażona we wszelkie niezbędne udogodnienia (jak np. instalację grzewczą czy oświetlenie) doskonale zastępuje murowany magazyn skutecznie chroniąc surowce, materiały i towary gotowe przed szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Za jej wyborem przemawia szybki montaż oraz relatywnie niski koszt wzniesienia. Ale czy postawienie hali namiotowej nie wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę?

Zanim skupimy się na formalnościach, jakich musi dopełnić przedsiębiorca chcąc użytkować halę namiotową odpowiedzmy na pytanie podstawowe – czy hala namiotowa jest budynkiem? Otóż, nie. Hala namiotowa budynkiem nie jest. Należy za to do grupy tymczasowych obiektów budowlanych. Tymczasowymi obiektami budowlanymi określa się budynki, które nie są trwale związane z gruntem, a jednocześnie są przeznaczone do użytku czasowego. Najczęściej użytkowanie obiektu tymczasowego w danym miejscu obejmuje okres krótszy niż pozwala na to trwałość techniczna tego obiektu.

Czy hala namiotowa jest budynkiem?

Czy hala namiotowa, która nie jest budynkiem wymaga pozwolenia na budowę?

Choć hala namiotowa nie jest budynkiem trwale związanym z gruntem może się okazać, że jej wzniesienie będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę. Wszystko zależy od planowanego okresu użytkowania obiektu tymczasowego. Jeśli hala namiotowa będzie użytkowana na danym terenie wyłącznie w sezonie, a następnie demontowana najprawdopodobniej nie będziemy musieli uzyskać pozwolenia na budowę. Jeśli jednak planujemy całoroczne wykorzystywanie hali, wówczas pozwolenie na budowę jest niezbędne.

W pierwszym przypadku najprawdopodobniej skorzystamy z hali tymczasowej. Jej wzniesienie wystarczy zgłosić w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym. Halami tymczasowymi są najczęściej namioty eventowe i bankietowe, spotyka się jednak również hale tymczasowe o przeznaczeniu przemysłowym. Pod względem konstrukcji często nie różnią się one znacząco lub prawie w ogóle od hal całorocznych. Różnicę stanowi tak naprawdę wyłącznie okres ustawienia hali na danym terenie, który – jeśli nie chcemy starać się o uzyskanie pozwolenia na budowę – nie może być dłuższy niż 120 dni kalendarzowych. Obiekty użytkowane w czasie dłuższym  niż 120 dni kwalifikuje się jako hale całoroczne, których ustawienie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.