Czy na hale namiotową potrzebne jest pozwolenie? - VIGVAM Warszawa

Czy na hale namiotową potrzebne jest pozwolenie?

Hale namiotowe cieszą się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Za ich wyborem przemawia relatywnie krótki czas budowy oraz nieskomplikowana eksploatacja, idąca w parze z dużą uniwersalnością systemu. Hale namiotowe mogą być wykorzystywane jako hale magazynowe oraz hale produkcyjne, a także pod inne potrzeby prowadzonej działalności. Czy wybudowanie hali przemysłowej wymaga pozwolenia?

Hale namiotowe w ujęciu prawa budowlanego

Hale namiotowe znacznie różnią się do tradycyjnych hal murowanych. Dotyczy to nie tylko technologii i specyfikacji technicznej, ale również postrzegania przez prawo budowlane. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego hala magazynowa nie jest ani obiektem małej architektury, ani budynkiem, nie jest także budowlą. Jest to tymczasowy obiekt budowlany (art. 3 pkt 5 prawa budowlanego). Jak powyższa definicja wpływa na procedurę stosowaną przy wnoszeniu hali namiotowej? Czy niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę?

Niezależnie od tego, że hala namiotowa traktowana jest prawnie jako tymczasowy obiekt budowlany jej wzniesienie może wymagać uzyskania pozwolenia na budowę, ale nie musi. Czynnikiem decydującym jest w tym przypadku planowany czasookres eksploatacji obiektu, który może być użytkowany:

  • - do 180 dni (tzw. tymczasowe hale namiotowe),
  • - powyżej 180 dni.

W przypadku tymczasowych hal namiotowych procedura zgłoszenia budowy wymaga wypełniania formularza „Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę”. W przypadku hal, które mają być eksploatowane dłużej niż 180 dni niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

Czy na hale namiotową potrzebne jest pozwolenie?

Zgłoszenie budowy hali tymczasowej

Zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dokonuje się w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym. Formularz zgłoszenia powinien zostać uzupełniony o:

  • - potwierdzenie prawa do dysponowania gruntem w celach budowlanych,
  • - informację o terminie rozpoczęcia prac budowlanych,
  • - informację o zakresie prac budowlanych,
  • - informację o przewidywanym czasie demontażu obiektu lub jego przeniesienia w inne miejsce,
  • - informacje dodatkowe (rysunki projektowe, umiejscowienie obiektu na działce budowlanej).

Uzyskanie pozwolenia na budowę hali namiotowej

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę hali namiotowej, podobnie jak zgłoszenie obiektu niewymagającego pozwolenia składa się w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Zestaw niezbędnych do dopełnienia w tym przypadku formalności jest precyzyjnie określony, w związku z czym przedsiębiorstwa specjalizujące się w budowie hal namiotowych są w stanie odciążyć inwestora i przygotować niezbędną dokumentację w krótkim czasie.