Hala namiotowa - jaka grupa KŚT? - VIGVAM Warszawa

Hala namiotowa - jaka grupa KŚT?

Klasyfikacja Środków Trwałych nastręcza przedsiębiorcom wielu trudności, zwłaszcza w kwestiach tak niejednoznacznych jak hale namiotowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego nie stanowią budynku, ani budowli. Do jakiej kategorii środków trwałych zaklasyfikować hale namiotowe niezwiązane trwale z gruntem? Czy można je zaklasyfikować do grupy 8 według załącznika nr1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych ze stawką 20%?

W świetle obowiązujących przepisów hala namiotowa nie jest budynkiem

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych hale namiotowe, które są budynkami tymczasowymi nie są objęte opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości. To samo dotyczy sytuacji, w której hala znajduje się w dyspozycji przedsiębiorcy i jest związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Tak, czy inaczej użytkowaną halę namiotową należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych, co należy zrobić w dniu przyjęcia hali do użytkowania, o ile ich przewidywany termin wykorzystywania jest dłuższy niż rok. Takie obiekty – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych – należy klasyfikować do grupy 806, do której zalicza się m.in.: kioski, budki, baraki, domki campingowe itp., które nie są trwale z gruntem związane. Jednocześnie w grupie 806 zostały wydzielone dwie podgrupy środków trwałych:

  • - grupa 806, do której zalicza się wskazane powyżej kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.,
  • - grupa 8, do której należy zaliczyć wszystkie inne środki trwałe, niewymienione w grupie 806.

Hala namiotowa nie będąca kioskiem, budką, barakiem czy domkiem kempingowym powinna zostać więc zakwalifikowana do grupy 8, w której mieszczą się narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie. Bardzo ważne jest również określenie odpowiedniej stawki amortyzacji dla hali namiotowej. Istotny w tej kwestii jest przewidywany czas eksploatacji hali, który nie przekracza 5 lat. Wynika to przede wszystkim z wykorzystanych do produkcji hali materiałów, których okres trwałości, biorąc pod uwagę szkodliwe oddziaływanie warunków atmosferycznych, nie będzie dłuższy niż wskazane powyżej 5 lat.

Hala namiotowa – jaka grupa KŚT?

Amortyzacja hali namiotowej

W kwestiach związanych z określeniem odpowiedniej stawki amortyzacji dla hali namiotowej najlepiej skonsultować się z wyspecjalizowaną księgową, która upewni się, czy hala, której zakup oraz eksploatację planujemy to rzeczywiście obiekt kwalifikujący się do wskazanej stawki amortyzacyjnej. Odpowiedzi na to pytanie możemy również szukać bezpośrednio u producenta hali namiotowej.