Namiot przemysłowy a pozwolenie na budowę – stawiamy tymczasowy magazyn - VIGVAM Warszawa

Namiot przemysłowy a pozwolenie na budowę – stawiamy tymczasowy magazyn

Powiedzmy, że z jakiś względów niezbędny jest nam tymczasowy magazyn. W naszym zaczął przeciekać dach, albo właśnie przyjęliśmy niestandardowo duże zlecenie i potrzebujemy dodatkowej przestrzeni do przechowywania gotowych produktów zanim zostaną one wysłane do klienta. Jedną z możliwości, z których możemy w takiej sytuacji skorzystać jest namiot przemysłowy. Namioty przemysłowe nazywane często halami namiotowymi to tymczasowe konstrukcje, które możemy eksploatować przez cały rok, o ile oczywiście dopełnimy wszystkich niezbędnych formalności.

Planowany okres eksploatacji hali namiotowej

Pamiętajmy o tym, że nasza hala namiotowa ma tylko na chwilę zastąpić lub zwiększyć powierzchnię magazynu stałego. Będzie to, więc magazyn tymczasowy, który zniknie wraz z potrzebą na dodatkową przestrzeń magazynową. Zanim się jednak pojawi powinniśmy odpowiedzieć dobie na jedno bardzo ważne pytanie: Jak długo planujemy korzystać z dodatkowego magazynu? Dlaczego to takie ważne? Ponieważ od okresu planowanej eksploatacji hali będzie zależał nie tylko wybór modelu namiotu przemysłowego, ale również zakres niezbędnych do załatwienia formalności oraz czasookres, w jakim będziemy mogli rozpocząć stawianie hali.

Załóżmy, że magazyn tymczasowy będzie nam potrzebny przez 150 dni. To oznacza, że będziemy musieli wystąpić o pozwolenie na budowę. W prawdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi hala namiotowa nie stanowi budynku ani obiektu małej architektury. Nie można jej też zaliczyć do budowli w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.). Mimo to, jeśli będzie się znajdowała w tym samym miejscu przez okres dłuższy niż 120 dni, musimy wystąpić o pozwolenie na budowę.

Namiot przemysłowy a pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę hali namiotowej – procedura

Występując o przyznanie pozwolenia na budowę namiotu przemysłowego musimy przygotować projekt budowy oraz pozwolenie na użytkowanie hali. Przepisy wymagają również obecności na miejscu budowy kierownika budowy i inspektora nadzoru. Pozwolenie na budowę hali otrzymamy po upływie od 30 do 90 dni od złożenia wniosku. Od chwili uzyskania pozwolenia decyzja będzie potrzebowała jeszcze 14 dni na uprawomocnienie. Po tym czasie musimy zgłosić gotowość do robót, co zajmuje kolejne 7 dni. Łącznie, w najgorszym wypadku nasz tymczasowy magazyn stanie obok magazynu stałego po 111 dniach od złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. To oznacza, że naszą awarię w magazynie lub niestandardowe zlecenie musimy zaplanować z dużym wyprzedzeniem, co w realiach działania firmy produkcyjnej jest praktycznie nie możliwe. Na szczęście jest inne rozwiązanie.

Mobilny magazyn

Hala namiotowa jest konstrukcją bardzo mobilną. Potrzebując tymczasowego magazynu, nawet na okres 200 dni możemy skorzystać z przepisów mówiących o tym, że ustawienie hali na okres krótszy niż 120 dni nie wymaga żadnego pozwolenia, a wyłącznie zgłoszenia odpowiedniemu organowi. Zgłoszenia dokonujemy w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym i od razu możemy przystąpić do ustawienia naszego magazynu. Jedynym mankamentem jest fakt, iż po 120 dniach magazyn będziemy musieli opróżnić, rozebrać i ustawić kilka centymetrów dalej. Z drugiej jednak strony, kiedy weźmie się pod uwagę całą procedurę ubiegania się o pozwolenie na budowę przeniesienie hali wraz zawartością o 2 cm w prawo lub 4 w lewo zaczyna być rozwiązaniem godnym uwagi.