Jak przygotować podłoże pod halę namiotową? - VIGVAM Warszawa

By ich funkcjonowanie było bezpieczne i komfortowe, istotny jest nie tylko sam sposób zamontowania, ale także podłoże, na którym zostaną rozstawione

Jak przygotować podłoże pod halę namiotową?

Hale namiotowe są stosowane z różnych okazji. Nadają się do wykorzystania podczas eventów organizowanych na świeżym powietrzu. Festiwale, targi, pikniki, wesela - to tylko kilka przykładowych sytuacji, w czasie których można korzystać z hali namiotowych. By ich funkcjonowanie było bezpieczne i komfortowe, istotny jest nie tylko sam sposób zamontowania, ale także podłoże, na którym zostaną rozstawione. Poniżej skupiamy się na tym temacie z bliska - podpowiadamy jak przygotować podłoże pod halę namiotową, by było ono stabilne, bezpieczne i zgodne z przepisami.

Podłoże i fundamenty pod halę namiotową

Przed rozłożeniem hali namiotowej należy najpierw przygotować podłoże. Ilość związanych z tym prac może się różnić, w zależności od warunków panujących w danej okolicy. Na początku należy przeprowadzić dokładne oględziny terenu. Jeśli pokrywa go warstwa organiczna (trawy, krzewy) wyższa niż 20 cm., należy ją usunąć. Niekiedy też konieczna okazuje się stabilizacja gruntu, wymiana jego wierzchniej warstwy, a nawet wykonanie odwodnienia lub przeprowadzenie utylizacji potencjalnych nieużytków. Choć hale namiotowe są dość lekkimi konstrukcjami, to jednak wymagają osadzenia na stabilnym podłożu.

Przed rozpoczęciem stawiania hali przeprowadza się często analizę geologiczną okolicznych gruntów. Jeśli występują obszary o podwyższonym poziomie wód gruntowych, mogą one stanowić potencjalne zagrożenie dla stabilności konstrukcji hali. Ponadto zwraca się uwagę czy grunt jest równy, a jeśli nie jest - określa się na ile konieczne jest jego wypoziomowanie. Istotne może okazać się także uzbrojenie danej działki. Chodzi oczywiście o bezpieczne doprowadzenie mediów - wody, gazy, energii elektrycznej.

podloze-pod-hale-namitoowa

Fundamenty pod halami namiotowymi

Istnieje kilka typów fundamentów dedykowanych pod hale namiotowe. Mogą być to fundamenty pośrednie, nie przekraczające głębokości 4 metrów. Fundamenty te pozwalają na wykorzystanie warstwy gruntu do przekazywania siły nośnej. Fundamenty bezpośrednie sięgają na głębokość powyżej 4 metrów. Mogą mieć formę stopów fundamentowych, płyt, ław, rusztów lub skrzyń. Zaletą wyboru tej opcji jest fakt, że nie wymaga wcześniejszego obniżania poziomu wód geologicznych, ani wykorzystania dodatkowych wzmocnień.

Zdecydowanie częściej wybierane są fundamenty bezpośrednie. Najpopularniejszym ich typem są stopy fundamentowe, wykonywane z betonu lub żelbetu. Mają formę kwadratową lub prostokątną. Ich wykonanie jest dość tanie, co sprzyja ich częstemu wykorzystaniu. Rzadziej wykorzystuje się stopy fundamentowe wykonane z cegły bądź kamienia. Często natomiast korzysta się ze stóp prefabrykowanych.

Główną funkcją stóp fundamentowych jest oczywiście przenoszenie obciążeń. Ponadto mogą być wyposażone w zbrojenia lub być ich pozbawione. W przypadku ich nieobecności, fundamenty powinny być odpowiednio wyższe, z uwagi na rozkład sił fizycznych. Zbrojenie przebiega zazwyczaj przy użyciu prętów stalowych, których średnica może wynosić 10-25 mm. Wszystkie te sprawy powinny zostać jasno określone w projekcie wykonania fundamentów oraz podporządkowane wymogom danego gruntu.